S C H O O L S  for  Y O U T H

                     Escaping Poverty


Laatste nieuws:

Binnenkort starten de eerste 15 jongeren met hun beroepsopleiding.
De scholen gaan beetje bij beetje open.

De overheid stelt strenge eisen aan de hygiëne waar de John Fisher school helemaal aan moet voldoen.
De coronacrisis zorgt ervoor dat de armoede blijft toenemen.


 Steun ons voor een betere toekomst voor jongeren!
Geef op  NL42 RABO 0327 2389 84      t.n.v.     Schools for Youth  


Wat doet Stichting Schools for Youth?

Wie zijn wij in het kort

Schools for Youth maakt beroepsopleidingen mogelijk voor jongeren die dat niet kunnen betalen. Wij werken met de lokale gemeenschappen in  (voormalige) oorlogsgebieden. Een vakopleiding zorgt voor een inkomen en een kans om te ontsnappen aan de armoede, verslaving en tienerzwangerschap. Scholieren lopen stage bij plaatselijke bedrijven, die wij daarvoor betalen. Jongeren en gemeenschap worden beloond voor hun actieve deelname. Onze bijdrage is duurzaam en gaat uit van zelfredzaamheid: op termijn laten we het over aan de lokale gemeenschap en kiezen we een nieuw project.

Zo zien wij het 


Klik hier voor de toelichting op ons modelOnze doelstelling
De Stichting Schools for Youth helpt in gebieden waar recent  een oorlog is geweest. We ondersteunen lokale initiatieven voor beroepsonderwijs aan jeugd en jongeren die leven in armoede, zodat ze naar school gaan om een beroepsopleiding te volgen, ondanks de slechte leefomstandigheden.

Het uitgangspunt van Schools for Youth
Schools for Youth versterkt gemeenschappen. Wij beschouwen een school, een wijk, een dorp of een groep, zoals een beroepsgroep, als een gemeenschap. Door de oorlog zijn verbanden in de gemeenschap verloren gegaan en nu staat voor iedereen het eigen belang voorop. De aanpak van Schools for Youth is er op gericht om de gemeenschapszin  op en rond scholen en lokale bedrijven weer te activeren, zodat projecten gemeenschappelijk gedragen worden en duurzaam zullen zijn.

Wat doet Schools for Youth?

  • Met lokale initiatiefnemers zorgen voor goede en voldoende beroepsscholing.

  • Lokale gemeenschappen ondersteunen en hen stimuleren om lager beroepsonderwijs  mogelijk te maken.

  • Lokale bedrijven stimuleren om (weer) gemeenschapszin op te pakken en leerlingen goed te begeleiden.

  • Jeugd en jongeren die door armoede niet naar school kunnen kort financieel ondersteunen om een beroepsopleiding te volgen en af te maken.

  • Jongeren met een beroepsopleiding helpen een eigen inkomen te genereren

  • Zoeken naar individuele en institutionele donateurs om ons werk te ondersteunen.

    Voor meer informatie kunt u ons
    Project Initiation Document inzien.

 

 

Alleen scholing helpt 

Schools for Youth stelt zich op het standpunt dat  een beroepsopleiding een absolute voorwaarde is om te kunnen ontsnappen aan armoede. De gemeenschap speelt daarbij een belangrijke rol.

Alleen lokaal aangestuurde initiatieven zijn duurzaam

Schools for Youth werkt samen en stimuleert gemeenschappen en scholen, maar neemt niet over.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


E-mailen