S C H O O L S  for  Y O U T H

                     Escaping Poverty

Alleen beroepsscholing helpt

Schools for Youth vindt dat een beroepsopleiding die het mogelijk maakt om een inkomen te genereren een voorwaarde is om te kunnen ontsnappen aan armoede.  De gemeenschapszin speelt een cruciale rol. Wij beschouwen een school, een wijk, een dorp of een groep, zoals een beroepsgroep, als een gemeenschap die moet leren elkaar te ondersteunen. Dit geldt des temeer als er min of meer recent een oorlog heeft gewoed.

Schools for Youth betrekt de gemeenschap rond de school voor beroepsonderwijs en de ouders bij het opvangen van de studenten.

Ook betrekken wij bij stages de werkgevers in de stagebedrijven of de landbouwgemeenschap bij het onderwijs en geven hen onderwijs en voorlichting.

Tenslotte wordt bij het beroepsonderwijs gewerkt aan aandacht voor de omgeving door voorlichting en informatie te geven, bijvoorbeeld over anticonceptie, aids, drugsverslavingen, tienermoeders.

Hierdoor werkt onze aanpak door in de haarvaten van de gemeenschap. Gemeenschappen kunnen zo hechter worden en elkaar beter opvangen.


Armoede overleven

Een verwoestende, vaak jarenlang durende oorlog rijt gemeenschappen en gezinnen uiteen. Op de vlucht voor geweld, elders vaak lang in onzekerheid verblijven, angst en schaamte leiden tot ontwrichting van sociale structuren. Op individueel niveau zijn er meer drugsproblemen, meer gezondheidsproblemen, zoals HIV en AIDS en is er meer angst. Dat leidt vaak tot meer geweld in gezinnen met alle desastreuze gevolgen voor de kinderen van dien. Zij gaan slechter presteren op school, of gaan helemaal niet meer naar school. Ze geven problemen op straat, raken zelf verslaafd, zoeken naar illegale inkomstenbronnen, worden tienermoeders, enzovoort. Uiteindelijk is diepe armoede bij deze kinderen het gevolg en leveren zij een voortdurende strijd om te overleven.


E-mailen