S C H O O L S  for  Y O U T H

                     Escaping Poverty

Bouw mee aan John Fisher School
en ondersteun de uitbreiding van de  scholengemeenschap, te beginnen bij de John Fisher School voor beroepsonderwijs. 

We vragen nu om sponsoring van ons eerste project: 
de bouw van een keuken en van een "main hall" met op de bovenverdieping een slaapzaal en sanitaire voorzieningen voor studentes.
Nu wordt gekookt op houtvuurtjes min of meer in de buitenlucht en slapen de vrouwelijke studenten in brandgevaarlijke leslokalen.
De keuken zal niet alleen om ecologische redenen, maar ook omwille van de gezondheid van de koks gestookt worden op ecologische verantwoorde houtovens. Zie ook het projectplan.
 De Kyambogo Universiteit, die de accreditatie afgeeft, eist dat er een "main hall" komt. Deze "main hall' is bestemd voor grotere gebeurtenissen op school zoals examens voor de regio, maar moet ook gebruikt kunnen worden door de in de buurt wonende community. Om ruimte te besparen wordt op de bovenverdieping een moderne slaapzaal met sanitaire voorzieningen gepland.
Wij hebben een goed onderbouwd sponsorverzoek beschikbaar. Bent u geïnteresseerd? Laat het ons weten. 

Vervolgplannen
Het John Fisher School (JFS) is in ontwikkeling en behoeft veel ondersteuning om de gebouwen te kunnen neerzetten en te voorzien van onderwijsmiddelen.  De inhoudelijke ondersteuning wordt vooralsnog door PUM verzorgd. Ook is JFS uitgebreid met  opleidingen tot ICT-er en wordt er nu een opleiding tot Social Nurse voorbereid.
Naast de opleidingen waarvoor een middelbare schoolopleiding nodig is gaat JFS een (aantal) opleidingen als vervolg op de lagere school starten w.o. opleidingen in de bouw, techniek, kleding maken en andere beroepen die direct werk en inkomen genereren. Dit gebeurt in samenwerking met stagebedrijven die een microkrediet krijgen om te kunnen uitbreiden.

                                  Vleugel van school in aanbouw            De school heeft nu een dak, nu de inhoud nog


E-mailen