S C H O O L S  for  Y O U T H

                    Escaping Poverty -  Help je mee?Ontsnappen aan armoede doen we samen.
Doe jij ook mee?

Doneer


NL 42 RABO 0327 2389 84

Denk er ook eens aan om bij speciale gelegenheden, zoals verjaardagen en geboortes, geen cadeaus maar donaties te vragen voor Schools for Youth. Ook legaten of andere schenkingen zouden ons zeer helpen ons doel te verwezenlijken.


We hebben het CBF keurmerk verkregen!!
Dit is de hoogste kwaliteitsstandaard voor goede doelenorganisaties. Dit betekent dat onze financiële administratie tip-top is, onze integriteit niets te wensen overlaat, onze werkzaamheden transparant en controleerbaar zijn. Onze registratie wordt regelmatig ge-update zodat we blijvend onze standaard hoog moeten houden.                          https://cbf.nl/organisaties/stichting-schools-for-youth

Examen gehaald!!

De door SfY ondersteunde verpleegsters i.o. hebben landelijk de hoogste overgangscijfers gehaald. 100% heeft met de hoogste score het examen gehaald.
We zijn trots op hun prestatie, maar ook hebben we groot vertrouwen in de kwaliteit van de opleiding aan de John Fisher School.

Cry of an Innocent Child
18 gedichten van een ex-kindsoldaat over de oorlog in Uganda.
De opbrengst gaat via de auteur naar een hulpproject voor getraumatiseerde vrouwen in Bolonyo en naar het project voor beroepsopleidingen van SfY

Nu te bestellen:  info@schoolsforyouth.org
o.v.v. uw naam, adres en tel nummer (voor een tikkie)
Kosten: 30 euro incl. verzendkosten.
Meer info:  Cry of an Innocent Child
Originele informatie:   Forceful Arrivals

 Wat is de Stichting Schools for Youth?

Wie zijn wij in het kort: SfY

Schools for Youth maakt beroepsopleidingen mogelijk voor jongeren die dat niet kunnen betalen. Wij werken met de lokale gemeenschappen in  (voormalige) oorlogsgebieden. Een vakopleiding zorgt voor een inkomen en een kans om te ontsnappen aan de armoede, verslaving en tienerzwangerschap. Scholieren lopen stage bij plaatselijke bedrijven, die wij daarvoor betalen. Jongeren en gemeenschap worden beloond voor hun actieve deelname. Onze bijdrage is duurzaam en gaat uit van zelfredzaamheid: op termijn laten we het over aan de lokale gemeenschap en kiezen we een nieuw project.

 We doen we het samen!  

Onze doelstelling: Armoede de wereld uit

De Stichting Schools for Youth helpt in gebieden waar recent  een oorlog is geweest. We ondersteunen lokale initiatieven voor beroepsonderwijs aan jeugd en jongeren die leven in armoede, zodat ze naar school gaan om een beroepsopleiding te volgen, ondanks de slechte leefomstandigheden.

Het uitgangspunt van Schools for Youth: Verbinden
Schools for Youth versterkt gemeenschappen. Wij beschouwen een school, een wijk, een dorp of een groep, zoals een beroepsgroep, als een gemeenschap. Door de oorlog zijn verbanden in de gemeenschap verloren gegaan en nu staat voor iedereen het eigen belang voorop. De aanpak van Schools for Youth is er op gericht om de gemeenschapszin  op en rond scholen en lokale bedrijven weer te activeren, zodat projecten gemeenschappelijk gedragen worden en duurzaam zullen zijn.

Samen maken we het mogelijk 

Met lokale initiatiefnemers zorgen voor goede en voldoende beroepsscholing.
Lokale gemeenschappen ondersteunen en hen stimuleren om lager beroepsonderwijs  mogelijk te maken.
Lokale bedrijven stimuleren om (weer) gemeenschapszin op te pakken en leerlingen goed te begeleiden.
Jeugd en jongeren die door armoede niet naar school kunnen kort financieel ondersteunen om een
beroepsopleiding te volgen en af te maken.
Jongeren met een beroepsopleiding helpen een eigen inkomen te genereren
Zoeken naar individuele en institutionele donateurs om ons werk te ondersteunen.

Alleen scholing helpt 

Schools for Youth stelt zich op het standpunt dat  een beroepsopleiding een absolute voorwaarde is om te kunnen ontsnappen aan armoede. De gemeenschap speelt daarbij een belangrijke rol.

Alleen lokaal aangestuurde initiatieven zijn duurzaam

Schools for Youth werkt samen en stimuleert gemeenschappen en scholen, maar neemt niet over.

 

 

 Wij voelen ons verbonden met de Sustainable Development Goals.
Met name nummers 1 "geen armoede", 2  "geen honger" , 3"Goede gezondheid", 4 "kwaliteitsonderwijs",  8 "eerlijk werk en economische groei". De overige SDG's vinden wij ook belangrijk. wij doen er alles aan om ons project Sustainable te maken.
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


E-mailen