S C H O O L S  for  Y O U T H

                    Escaping Poverty -  Help je mee?

Ambachtelijke beroepstrainingen voor kwetsbare jongeren met weinig vooropleiding

Dit is de uitwerking van ons model in Lira voor de wijken Starch Factory en Ayago

Wij bieden de jeugd uit de sloppenwijken Starch Factory en Ayago en kans op welvaart. Deze wijken waren in de oorlog in Noord Oeganda vluchtelingenkampen. Nadien is het er economisch niet veel beter op geworden. Er is geen stromend water, geen riolering, de elektriciteit is niet toegankelijk voor de armen. Er heerst bittere armoede, met veel ziektes, criminaliteit, huiselijk geweld, tiener zwangerschappen en verslavingen. Jongeren hebben er geen kans,
Deze jongeren bieden wij met de hulp van de community leaders een kans op een beroepsscholing. Ze werken en leren het beroep in 5 dagen per week (leer-werktrajecten). Op zaterdag gaan de jongeren naar de John Fisher School en leren (beter) lezen, schrijven en rekenen en omgaan met computers. Maar ook over burgerschap, hygiëne, gezonde voeding. Ze krijgen seksuele voorlichting, leren over family planning en krijgen meer zicht op ondernemerschap en omgaan met geld.
We leiden op tot coupeuse, kapster, metselaar, timmerman. brommerhersteller, kok, enz. Allen ambachtelijke beroepen.
Schools for Youth betaalt de ondernemer voor het opleiden, geeft de leerling een klein inkomen ter compensatie voor het gezin en beloont de community voor de ondersteuning van o.a. de ouders. Onze betaalde coördinator en zijn assistent staan wekelijks in contact met opleidelingen en opleiders.  Zij worden ondersteund door een "steering committee" die uit de community leaders bestaat.
We stellen kwaliteitseisen aan de ondernemer zowel op het gebied van ondernemen als voor wat betreft de opleidingsvaardigheden. We bieden de ondernemer/opleider bijscholing aan. Voor zowel de ondernemer, als de jongere hebben we strenge toelatingseisen. U kunt bij ons deze toelatings- en kwaliteitseisen opvragen.

Vervolgopleidingen
We bieden jongeren die de basisschool en een paar klassen middelbare school hebben doorlopen een kans om verpleegkundige op certificate niveau te worden of ICT-er. 
Deze jeugdigen kregen niet de kans om hun school af te maken doordat een van de ouders is overleden of omdat ze helemaal wees zijn geworden. Maar ook omdat de (stief)ouder ze van school haalt om andere broers of zussen naar school te laten gaan of doordat ze zwanger worden en af moeten haken.
Schools for Youth betaalt voor hen een beurs voor de duur van de opleiding. Zie ook Adopteer een Scholier


E-mailen